Reflection Lakes, Mount Rainier, Washington, États-Unis

46.7681875, -121.7284375

Reflection Lakes - Mount Rainier